Villkor Partnerprogram

Detta avtal beskriver villkoren för att bli en Affiliate (“Affiliaten”) på www.ledandeservice.se (“Företaget”, “Hemsidan”) för Ledande Service onlineutbildning för serveringspersonal för privatpersoner (“Kursen”). Vänligen läs igenom dessa villkor och bestämmelser (“Villkor”) noggrant innan du deltar i vårt Partnerprogram (“Program”, “Programmet”). Genom att ansluta dig till Programmet samtycker du till att bli bunden till och följa dessa Villkor. Om du inte önskar att bli bunden till dessa Villkor ska du avstå från att delta i Programmet.

1. Översikt

Företagets syfte med Programmet är att öka marknadsföring och försäljning av Kursen. Affiliaten deltar i Programmet och marknadsför Kursen i utbyte mot ersättning i form av provision. Programmet ger Affiliaten möjlighet att tjäna provision genom att hänvisa kunder till Kursen genom deras unika affiliate-länkar.

2. Berättigande och anmälan

För att vara berättigad till Programmet måste du vara minst 18 år gammal. För att anmäla dig till Programmet, fyll i ansökan online på https://www.ledandeservice.se/affiliate-registrering . Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller godkänna ansökningar baserat på Företagets eget gottfinnande och/eller i enlighet med Företagets riktlinjer och policy.

3. Provisionsstruktur

Affiliaten kommer att tjäna en provision på köpbeloppet genom deras unika affiliate-länk eller rabattkod. Denna provisionen bestäms enligt överenskommelse av Företaget och Affiliaten och betalas ut av Företaget. 

4. Utbetalningar

Provisionen kommer att betalas till Affiliaten 30 dagar efter en försäljning och kommer endast godkännas om kunden som köpt Kursen inte gjort en återbetalning. Affiliaten måste ha sålt minst 3 Kurser för att få en utbetalning. Provisionen betalas ut till bankkontonummret som Affiliaten anger till Företaget. Affiliaten kan följa sin intjänade provision genom att logga in på deras affiliatekonto på Hemsidan.

5. Ansvar och skatter

Affiliaten är ensam ansvarig om att betala och deklarera eventuella skatter enligt gällande lagar och regler som uppstår från utbetalning av provisionen. Affiliaten kommer att få nödvändig dokumentation från Företaget för att underlätta Affiliatens skatteåtaganden.

6. Cookies Varaktighet och rabattkoder

Affiliate-cookies har en spårningsvaraktighet på 30 dagar. Affiliaten kommer endast att få provision för försäljning som görs inom denna 30-dagarsperiod av en kund som har klickat på Affiliatens unika affiliate-länk. Affiliaten kommer endast få provision för försäljning som görs med rabattkoder så länge rabattkoden är giltig.

7. Marknadsföring och förbjudna aktiviteter

Företaget kommer att tillse nödvändiga marknadsföringsriktlinjer till Affiliaten. Affiliaten får inte engagera sig i någon form av spam, vilseledande reklam eller några oetiska marknadsföringspraxis. Affiliaten ska marknadsföra Kursen på ett rättvist och etiskt sätt och får inte använda sig av bedragliga eller olagliga metoder för att generera försäljning. Överträdelse av denna regel kommer att leda till omedelbar avstängning från Programmet.

8. Immaterialrätt

Affiliaten ges en begränsad, icke-exklusiv och återkallelig rätt att använda våra logotyper och marknadsföringsmaterial enbart för att främja Kursen. Det är inte tillåtet att använda kursmaterial från Kursen i marknadsföringssyfte. All obehörig användning är strängt förbjuden.

9. Uppsägning och avslutning

Antingen Företaget eller Affiliaten kan när som helst och av vilken anledning som helst säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Vid uppsägning har Affiliaten rätt till provision för försäljningar som genererades före uppsägningsdatumet.

10. Konfidentialitet

Affiliaten går med på att behandla all information från Företaget som konfidentiell. Affiliaten får inte avslöja information till en tredje part utan skriftligt medgivande från Företaget.

11. Ändringar i Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller modifiera dessa Villkor när som helst. Affiliaten kommer att meddelas om eventuella relevanta ändringar. Fortsatt deltagande i Programmet utgör godkännandet av dessa uppdaterade Villkor.

12. Ansvarsbegränsning

Vi kommer inte att vara ansvariga för några indirekta, särskilda eller följdskador som uppstår i samband med Programmet.

13. Tillämplig lag

Dessa Villkor ska styras, tolkas och regleras i enlighet med Svensk lag.


Genom att ansöka om att bli en Affiliate och att delta i Programmet bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa Villkor. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på support@ledandeservice.se .