Återbetalningspolicy

Nedan följer Återbetalningspolicyn för Ledande Service Onlineutbildning för Serveringspersonal (som också benämns “Tjänst”, “Tjänsten”, “Kurs”, “Kursen”). Genom att köpa Tjänsten går du med på denna Återbetalningspolicy.

 

Ledande Service är övertygade att du kommer vara nöjd med dina köp på Ledande Service och att vår Tjänst kan hjälpa dig och/eller er verksamhet. Om du av någon anledning ångrar ditt köp har du rätt att begära en återbetalning enligt följande villkor:

För Företagskunder gäller ingen ångerrätt efter registrering av köp. Vid köp av Tjänsten som Privatkund gäller 14 dagars ångerrätt efter registrering av köp. Om Kursen påbörjats gäller däremot ingen ångerrätt, som påbörjad Kurs räknas att Kunden loggat in på sitt Kurskonto och påbörjat ett utbildningsmoment.

 

Om en Kund ångrar sitt köp ska detta meddelas till support@ledandeservice.se innan ångerfristen löpt ut. Om en Kund blir återbetald kommer Kundens Kurskonto att raderas och Kundens åtkomst till Tjänsten att tas bort. Ledande Service erhåller rätten att granska alla begäranden om återbetalning för att undersöka legitimiteten av en begäran och att ta ett beslut därefter. Ledande Service har rätt att neka en begäran om återbetalning. I sådana fall informeras Kunden om varför deras begäran till återbetalning inte godkänns.