Allmänna villkor

Allmänt

 

Genom att besöka, använda eller genomföra köp på www.ledandeservice.se (som också benämns “Ledande Service”, “Hemsida” och “Hemsidan”), eller genom våra samarbetspartners som exempelvis Stripe, Inc., samtycker du till att vara bunden av dessa Allmänna Villkor. Detta inkluderar även Ledande Service Integritetspolicy och Återbetalningspolicy som finns tillgängliga på Hemsidan.

Ledande Service reserverar sig rätten att korrigera och ändra dessa Allmänna Villkor enligt eget gottfinnande. Genom att använda Hemsidan godkänner du sådana ändringar. Det åligger dig att regelbundet besöka dessa Allmänna Villkor för att hålla dig informerad om eventuella förändringar. Genom att besöka Hemsidan godkänner du att du är över 18 år. Om du är under 18 år får du besöka Hemsidan med tillåtelse från en vårdnadshavare.

Ledande Service erbjuder digitala tjänster i form av en onlineutbildning för serveringspersonal, även kallad “Ledande Service Onlineutbildning för Serveringspersonal”, “Tjänsten”, “Tjänsterna”, “Kurs”, “Kursen”, “Material”, “Materialet”. Tjänsten säljs till både privatpersoner och företag.

“Besökare” refererar till vem som helst som besöker eller använder Hemsidan utan att ha eller utan att vara inloggad på ett “Kurskonto” eller “Företagskonto”. “Kurskonto” är det personliga konto med ett personligt användarnamn och lösenord som fås vid köp av Kursen. För att få tillgång till Kursen krävs det att man är inloggad på sitt personliga Kurskonto. “Företagskonto” är det konto som ett Företag får när de gör en företagsregistrering och det ger tillgång till Företagspanelen (“Företagspanel”). Via Företagspanelen kan Företag köpa flera personliga Kurskonton enligt Företagets behov och fördela dessa personliga Kurskonton till sin personal. Det är Privatpersonens och Företagets ansvar att ange korrekt information vid registrering och köp av Kursen.

“Privatkund” refererar till en Kursdeltagare som har köpt Kursen och inkluderar inte Kursdeltagare som blivit tilldelade ett personligt Kurskonto utav en Företagskund. “Företagskund” refererar till ett företag som har registrerat ett Företagskonto och köpt minst en eller flera Kurskonton. “Kund” och “Kunden” kan inkludera både Privatkund och eller Företagskund.

En “Kursdeltagare” refererar till en person som har ett personligt Kurskonto. Varje Kursdeltagare behöver en egen inloggning med ett personligt användarnamn och lösenord. Det är endast Kursdeltagare som får ta del av Tjänsten. När en Privatkund köper Kursen har Privatkunden från och med köpdagen tillgång till Kursen i 10 dagar och har dessa 10 dagar på sig att genomföra Kursen. När en Företagskund köper en Kurs via Företagspanelen börjar dessa 10 dagarna gälla från den dagen då Företagskunden skapar inloggningsuppgifter genom företagspanelen för Kursen.
Din fortsatta användning av Hemsidan efter ändringar av Ledande Service Allmänna Villkor utgör din acceptans av dessa ändringar. Du ska inte besöka Hemsidan om du inte önskar bli bunden till dessa Allmänna Villkor.
Genom att köpa Tjänsten accepterar du att villkoren för tillgång till Tjänsten kan uppdateras. Ledande Service förbehåller sig rätten att ändra sina priser i enlighet med ändrade förutsättningar. Utformningen och innehållet på Hemsidan och i Tjänsten kan förändras över tid och genom att köpa Tjänsten godkänner du sådana förändringar. Om en Kund önskar få en återbetalning ska detta ske enligt Ledande Service Återbetalningspolicy.

 

Konto, användarnamn och lösenord

Det är inte tillåtet att överlämna eller att ta emot personliga inloggningsuppgifter till Tjänsten av en tredje part eller någon annan. Vid misstanke om detta förbehåller Ledande Service rätten att omedelbart säga upp ditt Kursonto och/eller Företagskonto och återkalla Återbetalningspolicyn samt din rätt att använda Materialet. Om du misstänker att ditt Kurskonto eller Företagskonto har blivit hackat, dina inloggningsuppgifter har blivit avslöjade eller att ditt konto på något sätt fått säkerhetsbrister, ska du meddela detta till oss direkt på support@ledandeservice.se . Ledande Service ansvarar inte för eventuella förluster som sker i enlighet med denna sektion.

 

Överlåtelse och uppsägning

Ett Kurskonto eller Företagskonto kan endast i undantagsfall överlåtas till en annan part om detta har skriftligt godkänts av Ledande Service. En skriftlig förfrågan måste då göras till support@ledandeservice.se .
Ledande Service har rätt att omedelbart säga upp ett Kurskonto eller Företagskonto och återkalla återbetalningsskyddet om kontot strider mot våra Allmänna Villkor. Ledande Service har rätt att säga upp ett Företagskonto och tillhörande Kurskonton inom Företagskontot om Kunden inte betalar sin faktura. Ledande Service har rätt att ta bort ett Kurskonto eller Företagskonto om Kontot används på ett sätt som strider mot lag eller god sed och moral eller på annat sätt används på ett sätt som riskerar att skada Ledande Service.
Om du önskar att ta bort ditt Kundkonto eller Företagskonto vänligen kontakta oss på support@ledandeservice.se .

Betalning med kort via internetbank och faktura

För Privatkunder görs köp på Hemsidan via betalningstjänsten Stripe, Inc. som är ett irländsk-amerikanskt multinationellt företag för finansiella tjänster och programvara med flera miljoner företagskunder. Stripe Inc. lagrar dina uppgifter, kontrollerar kortets giltighet och genomför betalningen med ett säkert och globalt krypteringssystem. För att kunna genomföra ett köp krävs det att du godkänner det villkor som Stripe Inc. har. Företagskunder har möjlighet att köpa Tjänsten via faktura. Företagskunden har 14 dagar på sig att betala fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsräntan med två (2) procent varje 14-dagars period. Dröjsmål med betalning med 28 dagar ses som ett avtalsbrott från Kunden och Ledande Service har rätt att omedelbart säga upp ett Företagskonto och tillhörande Kurskonton om detta sker. Genom att genomföra ett köp på Hemsidan godkänner du att du är betalningsskyldig för hela köpbeloppet.

Integritetspolicy

Ledande Service är dedikerade att respektera integriteten av din personliga information. Genom din acceptans av Ledande Service Allmänna Villkor accepterar du även vår Integritetspolicy. Var god läs igenom Ledande Service Integritetspolicy för mer information. Vänligen observera att Integritetspolicyn kan ändras.

Allmän ansvarsfriskrivning

Ledande Service erbjuder information i form av en onlineutbildning med målet att utbilda och lära upp serveringspersonal inom restaurangbranschen. Kursens information är baserad på Ledande Service egna erfarenheter, kunskaper och åsikter och ska inte tolkas som professionell rådgivning. Ledande Service är inte ansvariga för tekniska fel, eventuella förseningar eller avbrott som råder på grund av Force majeure eller Privatkundens eller Företagskundens bristande internet, tekniska utrustning, programvara eller sjukdom.

Ansvarsbegränsning

Ledande Service är övertygade att Kursen kan hjälpa restauranger och serveringspersonal på ett positivt sätt. Ledande Service ansvarar däremot inte för hur Hemsidan och innehållet i Kursen påverkar Privatkundens eller Företagskundens resultat och framgång.

Du bekräftar härmed att under inga omständigheter kan Ledande Service eller någon som jobbar med eller hos oss, hållas ansvariga för några direkta, indirekta, oförutsedda, tillfälliga, påföljande, skäliga, speciella, straffbara, föredömliga, eller andra skadande resultat från din användning av denna Hemsidan, vilket inkluderar, men är inte begränsat till allt innehåll, allt Material, all information, Tjänster och visuell grafik.

Driftsavbrott och underhåll

Ledande Service har rätt att tillfälligt avbryta användandet av Tjänsten för att utföra service och underhåll av Hemsidan. Detta ska meddelas på ett tydligt och bra sätt, antingen på Hemsidan eller via email till Privatkunden eller Företagskunden. Ledande Service är inte ansvariga för avbrott eller fel i Tjänsten och/eller Hemsidan eller annan brist som beror på anledningar utanför vår kontroll.

Obligatorisk skiljedom och styrande lag

I händelse av en konflikt, tvist, ifrågasättning, anspråk, kontrovers eller dispyt som härstammar från eller relaterar till din användning av Hemsidan eller Ledande Service Tjänster, kommer de Allmänna Villkoren att tolkas i enlighet med svensk lag.

Missbruk

Ledande Service kommer att tillämpa lämpliga åtgärder mot något som helst missbruk, överträdelse eller brott mot Hemsidan och/eller våra Tjänster. Ledande Service har rätten att säga upp din möjlighet att använda Hemsidan och/eller våra Tjänster om missbruk av Hemsidan eller Tjänsten skulle ske. Om du kommer i kontakt med något spam eller “nätfiske” som använder Ledande Service, vänligen kontakta oss på support@ledandeservice.se med en URL av denna hemsida eller med en email-kopia av mottaget spam, så kommer Ledande Service att tillämpa det rätta åtgärderna.

Upphovsrätt

Det är inte tillåtet att kopiera, ladda ner, uppvisa, distribuera, sälja vidare, överlåta eller översätta något innehåll från Ledande Service och/eller våra Tjänster. Det är inte tillåtet att uppvisa Kursen för andra oavsett om det är professionella eller privata sammanhang. Om du vill sprida information om Ledande Service får detta endast göras i marknadsföringssyfte och får inte innehålla något Material eller information som finns i våra betalande Tjänster. Förutom innehållet som står på Hemsidan som är tillgänglig för alla besökare får endast betalande kunder använda Ledande Service Tjänster.