Ledande service

En Heltäckande onlineutbildning för serveringspersonal

“Hotel Interlaken Interior Restaurant” by Hotel Interlaken licensed under CC BY-SA 4.0

Serveringspersonal behöver upplärning

Inom restaurangbranschen sker det en stor omsättning av serveringspersonal och särskilt vanligt är det med nyanställda under högsäsonger. Samtidigt finns det en stor brist på effektiv upplärning och ofta kan det ta veckor innan nyanställd serveringspersonal blir självgående och kunniga medarbetare. Förutom den dyra arbetstiden som går åt vid en utdragen upplärning, försämras även servicen gentemot gästerna vilket påverkar restaurangens framgång negativt. Ofta missas även viktiga kunskaper såsom merförsäljning, mat- och dryckeskunskap samt professionell klagomålshantering. Att inte ha en effektiv och strukturerad upplärning för nyanställd serveringspersonal kostar er verksamhet pengar.

För att lösa detta har vi tagit fram Ledande Service

Ledande Service är en effektiv och heltäckande onlineutbildning för upplärning och utbildning av serveringspersonal. Kursen är uppdelad i 12 moment bestående av utbildningsfilmer med tillhörande delprov samt ett heltäckande slutprov. Kursinnehållet är noggrant framtaget av erfaren serveringspersonal, restaurangchefer samt ämnesexperter och går igenom de serveringskunskaper, sociala färdigheter och förhållningssätt som behövs för att lyckas som serveringspersonal. Utbildningen tar i genomsnitt 4,5 timmar att genomföra och vid avklarad kurs erhålls ett personligt diplom. Med Ledande Service kan nyanställd serveringspersonal snabbt kliva in i sin nya roll och bli värdefulla medarbetare för er restaurangs framgång.

En lösning som alla vinner på

Vi på Ledande Service brinner för den glädjande gästupplevelse som positivt bemötande och utmärkt service kan ge. Vi brinner också för serveringsyrket och vill återskapa en stolt servicekultur i Sverige. Med vår onlineutbildning får du snabbt kunnig och självgående serveringspersonal utrustade för att göra varje restaurangbesök till en positiv och minnesvärd upplevelse för era gäster. En investering i din serveringspersonal är en investering i din restaurangs framgång.

Kursens upplägg

Ledande Service onlineutbildning för serveringspersonal är uppdelad i 12 moment bestående av utbildningsfilmer med tillhörande delprov. Varje delprov behöver avklaras för att kunna gå vidare till nästa moment. Kursen avslutas med ett heltäckande slutprov. Vid avklarad kurs erhålls ett personligt diplom. Kursen tar i genomsnitt 4,5 timmar att genomföra.

Kursplan

Nedan finner du kursplanen för Ledande Service onlineutbildning. Läs mer om varje moment genom att klicka på rubriken.

Kursen inleds med en välkomnande introduktion som översiktligt går igenom kursinnehållet och kursens upplägg.

Serveringspersonal är ambassadörer för restaurangen och deras bemötande är avgörande för gästupplevelsen. I kursens andra moment djupdyker vi i vad service verkligen är och ger en djupare förståelse för den roll som serveringspersonal har. De får lära sig om den mentala inställningen som behövs för att lyckas i service, vikten av serveringskunskaper för effektiv arbetsförmåga samt hur de genom den rätta arbetsställningen kan inbringa mer arbetsglädje, yrkesstolthet och uppskattning från både kollegor och gäster.

Kursens tredje moment går översiktligt igenom hela sekvensen av service från att en gäst anländer till att de lämnar. Din  serveringspersonal får lära sig steg för steg de olika moment som förväntas och bör ingå i en restaurangs service.

Kursens fjärde moment går igenom dukningsregler vid formell dukning. Med denna kunskapen kommer er serveringspersonal korrekt kunna duka allt från bröllopsmiddagar till à la carte och enklare servering. Vi går även igenom rätt specialbestick för olika skaldjur och hur dessa ska dukas.

I kursens femte moment går vi strukturerat igenom den menykunskap serveringspersonal bör känna till för att professionellt kunna svara på gästernas frågor samt ge utmärkta rekommendationer och presentationer av rätter. Dessutom går vi igenom viktig måltidsrelaterad kunskap inklusive basal kött- och skaldjurskunskap. I detta moment lägger vi även stort fokus på merförsäljning och hur detta kan bli en naturlig del av serveringspersonalens interaktion med gästerna.

I kursens sjätte moment går vi igenom viktig kunskap om vanligt förekommande födoämnesallergier, intoleranser och kosthållningar. Er serveringspersonal får lära sig allt från skillnaden mellan komjölksproteinallergi och laktosintolerans till hanteringen av specialbeställningar och säker kommunikation.

I detta moment får er serveringspersonal lära sig grundläggande kunskap om rött, vitt och mousserande vin inklusive vanliga druvor och lämpliga vinrekommendationer för olika maträtter. Vi förklarar hur olika vinflaskor ska öppnas och serveras samt besvarar vanliga funderingar som varför man alltid låter en gäst provsmaka en vinflaska. Vi går även igenom olika öltyper, deras egenskaper samt hur öl ska serveras. Slutligen går vi igenom vanliga drycktermer som ofta förekommer på dryckeslistan samt rätt teknik för att servera dryck från bricka. 

I kursens åttonde moment går vi igenom viktiga lagar och regler om alkoholtillstånd och alkoholservering som all serveringspersonal bör känna till. Vi går även igenom vanligt förekommande scenarios och hur er personal korrekt kan förhålla sig till dessa. Innehållet är baserat på Folkhälsomyndighetens utbildningsmaterial om Ansvarsfull alkoholservering och har som mål att ge er serveringspersonal den relevanta och nödvändiga kunskap som behövs för att korrekt och ansvarsfullt kunna servera alkohol på er restaurang. Notera att denna alkoholutbildning inte är menad som ett heltäckande material eller förberedande kurs inför exempelvis kunskapsprov om alkohollagstiftningen eller för serveringsansvarig person.

I kursens nionde moment går vi igenom serveringsregler vid servering av mat. Vi går bland annat igenom rätt teknik för att bära tallrikar, hur mat presenteras samt från vilken sida olika rätter och tillbehör ska serveras. Vi går även igenom serveringsregler vid avdukning inklusive korrekt grepp och teknik.

I kursens tionde moment får er serveringspersonal lära sig hur de ska agera och föra sig på ett representabelt och professionellt sätt som positivt bidrar till restaurangens atmosfär. Vi går även igenom grundläggande hygien för serveringspersonal så att de säkert, korrekt och hygieniskt kan servera på er restaurang. 

Oavsett skicklighet och erfarenhet är service ett yrke som ofta kräver ett högt och effektivt arbetstempo. Desto mer kunskap och förmåga er serveringspersonal har desto mer frigörs mentalt utrymme för bland annat social interaktion med gäster, logistisk planering av arbetsuppgifter och problemlösning. Kursens elfte moment lär din personal hur de konstruktivt kan hantera stress på jobbet, ha tydlig kommunikation med kollegor samt bemöta och lösa vanliga problem och klagomål. De får lära sig viktiga sociala förmågor och hur ett problem hos en gäst ofta kan vändas till ett positivt utfall genom rätt bemötande och hjälpsamhet.

Kursen avslutas med ett heltäckande slutprov som täcker kursens alla moment. För att slutföra kursen och få sitt personliga diplom krävs det att en elev klarar slutprovet. Flera försök för slutprovet fås. Efter avslutad kurs har din serveringspersonal fått det bästa förutsättningarna för att snabbt bli självgående och värdefulla medarbetare för er restaurangs framgång!

Nyfiken på kursen?

Se en demo av Ledande Service onlineutbildning för serveringspersonal!

Redo att förbättra er restaurangs service, få nöjdare gäster och öka er omsättning? Köp Ledande Service idag!

Ledande Service erbjuder tre olika prisnivåer baserat på hur många onlineutbildningar er restaurang köper samtidigt eller över tid. Köp Ledande Service för er verksamhet idag och njut av alla fördelarna som kommer med en smidig och effektiv upplärning av er serveringspersonal! 

Silver

1-3 användare

1199 kr

per användare (ex moms)

Vid köp från en till tre utbildningar börjar ni på prisnivå Silver.

Guld

4-20 användare

995 kr

per användare (ex moms)

Vid köp efter tre stycken utbildningar eller vid ett engångsköp av minst fyra stycken utbildningar kommer ni till prisnivå Guld. 

Platinum

21+ användare

895 kr

per användare (ex moms)

Vid köp efter 20 stycken utbildningar eller vid ett engångsköp om minst 21 stycken utbildningar kommer ni till prisnivå Platinum. 

om ledande service

Vår vision är att återskapa en stolt servicekultur i Sverige och göra varje restaurangbesök till en positiv och minnesvärd gästupplevelse.