Ledande Service onlineutbildning för serveringspersonal

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
1 499,00 kr

Kurs innehåll

1. Introduktion
2. Vad är Service?
3. Sekvensen av service - Från att gästen anländer till att de lämnar
4. Dukningsregler
5. Att ta en beställning - Meny, matkunskap och merförsäljning
6. Viktig kunskap om födoämnesallergier, intoleranser och kosthållningar
7. Grundläggande öl- och vinkunskap samt dryckesservering
8. Viktig kunskap om alkoholtillstånd och alkoholservering
9. Serveringsregler - Hur man serverar mat och dukar av
10. Professionellt framträdande och grundläggande hygien
11. Sociala färdigheter, problemlösning och stresshantering