Ledande service

En Heltäckande onlineutbildning för serveringspersonal

“Hotel Interlaken Interior Restaurant” by Hotel Interlaken licensed under CC BY-SA 4.0

Att jobba som serveringspersonal är svårare än många tror

Serveringsyrket är ett dynamiskt, meningsfullt, spännande och givande jobb som kan ge en otrolig arbetsglädje och yrkesstolthet. Samtidigt är det också ett yrke som är svårare än många tror. Det kräver djupa serveringskunskaper, skicklig social förmåga och rätt förhållningssätt för att kunna ge professionell service, hantera flera sällskap samtidigt och arbeta effektivt under hög arbetsbelastning. Att jobba som serveringspersonal utan de rätta kunskaperna är som att styra ett skepp utan roder; man tappar snabbt kontrollen och förlorar förmågan att hantera och navigera olika situationer. För att lyckas som serveringspersonal och kunna ta del av allt det positiva som serveringsyrket har att erbjuda behöver du lära dig de rätta kunskaperna och färdigheterna.

Därför har vi tagit fram Ledande Service

Ledande Service är en heltäckande onlineutbildning för serveringspersonal. Kursen är uppdelad i 12 moment bestående av utbildningsfilmer med tillhörande delprov samt ett heltäckande slutprov.  Kursinnehållet är noggrant framtaget av erfaren serveringspersonal, restaurangchefer samt ämnesexperter och går igenom de serveringskunskaper, sociala färdigheter och förhållningssätt som behövs för att lyckas som serveringspersonal. Utbildningen tar i genomsnitt 4,5 timmar att genomföra och vid avklarad kurs erhåller du ditt personliga diplom. 

Ha roligt på jobbet, ge utmärkt service och tjäna mera dricks!

Med Ledande Service onlineutbildning för serveringspersonal får du lära dig det serveringskunskaper, sociala förmågor och förhållningssätt som behövs för att du ska kunna känna en arbetsglädje, säkerhet och yrkesstolthet när du går till jobbet. Genom att lära dig konsten att ge utmärkt service kan du dagligen skapa glädjande restaurangupplevelser för dina gäster och snabbt bli en värdefull samt uppskattad medarbetare av både kollegor och gäster. Med ditt personliga diplom får du dessutom en värdefull merit som stärker ditt CV. Att genomföra Ledande Service onlineutbildning är en investering i dig själv som ger dig det bästa förutsättningarna för att lyckas som serveringspersonal!

Kursens upplägg

Ledande Service onlineutbildning för serveringspersonal är uppdelad i 12 moment bestående av utbildningsfilmer med tillhörande delprov. Varje delprov behöver avklaras för att kunna gå vidare till nästa moment. Kursen avslutas med ett heltäckande slutprov. Vid avklarad kurs erhålls ett personligt diplom. Kursen tar i genomsnitt 4,5 timmar att genomföra. 

Kursplan

Nedan finner du kursplanen för Ledande Service onlineutbildning. Läs mer om varje moment genom att klicka på rubriken.

Kursen inleds med en välkomnande introduktion som översiktligt går igenom kursinnehållet och kursens upplägg.

Serveringspersonal är ambassadörer för restaurangen och deras bemötande är avgörande för gästupplevelsen. I kursens andra moment djupdyker vi i vad service verkligen är och ger en djupare förståelse för den roll som serveringspersonal har. Du får lära dig om den mentala inställningen som behövs för att lyckas i service, vikten av serveringskunskaper för effektiv arbetsförmåga samt hur du genom den rätta arbetsställningen kan inbringa mer arbetsglädje, yrkesstolthet och uppskattning från både kollegor och gäster.

Kursens tredje moment går översiktligt igenom hela sekvensen av service från att en gäst anländer till att de lämnar. Du får lära sig steg för steg de olika moment som förväntas och bör ingå i en restaurangs service.

Kursens fjärde moment går igenom dukningsregler vid formell dukning. Med denna kunskapen kommer du korrekt kunna duka allt från bröllopsmiddagar till à la carte och enklare servering. Vi går även igenom rätt specialbestick för olika skaldjur och hur dessa ska dukas.

I kursens femte moment går vi strukturerat igenom den menykunskap serveringspersonal bör känna till för att professionellt kunna svara på gästernas frågor samt ge utmärkta rekommendationer och presentationer av rätter. Dessutom går vi igenom viktig måltidsrelaterad kunskap inklusive basal kött- och skaldjurskunskap. I detta moment lägger vi även stort fokus på merförsäljning och hur detta kan bli en naturlig del av din interaktion med gästerna.

I kursens sjätte moment går vi igenom viktig kunskap om vanligt förekommande födoämnesallergier, intoleranser och kosthållningar. Du får lära dig allt från skillnaden mellan komjölksproteinallergi och laktosintolerans till hanteringen av specialbeställningar och säker kommunikation.

I detta moment får du lära dig grundläggande kunskap om rött, vitt och mousserande vin inklusive vanliga druvor och lämpliga vinrekommendationer för olika maträtter. Vi förklarar hur olika vinflaskor ska öppnas och serveras samt besvarar vanliga funderingar som varför man alltid låter en gäst provsmaka en vinflaska. Vi går även igenom olika öltyper, deras egenskaper samt hur öl ska serveras. Slutligen får du lära dig vanliga drycktermer som ofta förekommer på dryckeslistan samt rätt teknik för att serverar dryck från bricka.

I kursens åttonde moment går vi igenom viktiga lagar och regler om alkoholtillstånd och alkoholservering som all serveringspersonal bör känna till. Vi går även igenom vanligt förekommande scenarios och hur du korrekt kan förhålla dig till dessa. Innehållet är baserat på Folkhälsomyndighetens utbildningsmaterial om Ansvarsfull alkoholservering och har som mål att ge dig den relevanta och nödvändiga kunskap som behövs för att korrekt och ansvarsfullt kunna servera alkohol på restaurang. Notera att denna alkoholutbildning inte är menad som ett heltäckande material eller förberedande kurs inför exempelvis kunskapsprov om alkohollagstiftningen eller för serveringsansvarig person.

I kursens nionde moment går vi igenom serveringsregler vid servering av mat. Vi går bland annat igenom rätt teknik för att bära flera tallrikar samtidigt, hur mat presenteras samt från vilken sida olika rätter och tillbehör ska serveras. Vi går även igenom serveringsregler vid avdukning inklusive korrekt grepp och teknik.

I kursens tionde moment får du lära dig hur du ska agera och föra dig på ett representabelt och professionellt sätt som positivt bidrar till restaurangens atmosfär. Vi går även igenom grundläggande hygien för serveringspersonal så att du säkert, korrekt och hygieniskt kan servera på restaurang. 

Oavsett skicklighet och erfarenhet är service ett yrke som ofta kräver ett högt och effektivt arbetstempo. Desto mer kunskap och förmåga du har som serveringspersonal desto mer frigörs mentalt utrymme för bland annat social interaktion med gäster, logistisk planering av arbetsuppgifter och problemlösning. I kursens elfte moment får du lära dig hur du konstruktivt kan hantera stress på jobbet, ha tydlig kommunikation med kollegor samt bemöta och lösa vanliga problem och klagomål. Du får lära dig viktiga sociala förmågor och hur ett problem hos en gäst ofta kan vändas till ett positivt utfall genom rätt bemötande och hjälpsamhet.

Kursen avslutas med ett heltäckande slutprov som täcker kursens alla moment. För att slutföra kursen och få ditt personliga diplom krävs det att du klarar slutprovet. Flera försök för slutprovet fås. Efter avslutad kurs har du fått det bästa förutsättningarna för att snabbt bli en självgående och värdefull medarbetare på restaurang samt lyckas och trivas på jobbet!

Vill du investera i dig själv och ge dig själv det bästa förutsättningarna för att lyckas som serveringspersonal?

Köp
Ledande Service!

1499 kr

inkl moms

Investera i dina kunskaper samt färdigheter

inom service och öka både dina meriter, din arbetsglädje och din dricks!

Nyfiken på kursen?

Se en demo av Ledande Service onlineutbildning för serveringspersonal!

om ledande service

Vår vision är att återskapa en stolt servicekultur i Sverige och göra varje restaurangbesök till en positiv och minnesvärd gästupplevelse.