Välkommen till Ledande Service!

Kursen inleds med en välkomnande introduktion som översiktligt går igenom kursinnehållet och kursens upplägg.