Sekvensen av service – Från att gästen anländer till att de lämnar

Kursens tredje moment går översiktligt igenom hela sekvensen av service från att en gäst anländer till att de lämnar. Du får lära sig steg för steg de olika moment som förväntas och bör ingå i en restaurangs service.