Att ta en beställning – Meny, matkunskap och merförsäljning

I kursens femte moment går vi strukturerat igenom den menykunskap serveringspersonal bör känna till för att professionellt kunna svara på gästernas frågor samt ge utmärkta rekommendationer och presentationer av rätter. Dessutom går vi igenom viktig måltidsrelaterad kunskap inklusive basal kött- och skaldjurskunskap. I detta moment lägger vi även stort fokus på merförsäljning och hur detta kan bli en naturlig del av din interaktion med gästerna.